sluiten

VIPLive HIS Protocollen

Per 1 januari 2024 stapt Zorggroep Gelders Rivierenland voor het ondersteunen van de chronische zorg over naar VIPLive.
Op deze pagina volgt binnenkort meer informatie over het gebruik van VIPLive.
Bij inhoudelijke vragen over de implementatie, neem gerust contact op met ons via [email protected], of voor het gebruik van VIPLive met de helpdesk van VIPLive via 088 528 1020.

Registratie in het HIS
Vanaf 1 januari 2024 worden de HIS protocollen gebruikt voor consultregistratie voor de ketenzorg. VIPLive is geen systeem om zorg in te registreren, dit doe je in het HIS. De werkwijze hiervoor verschilt per HIS.
Voor Promedico VDF, ASP, Microhis en CGM zijn de protocollen per keten opgebouwd volgens een vaste volgorde met NHG-codes van het NHG-tabel Diagnostische Bepalingen. Deze codes ondersteunen de gegevensuitwisseling tussen verschillende informatie systemen.
Voor de hierboven genoemde HISsen worden/zijn de volgende protocollen klaar gezet:


Stappen voor HIS Protocol

Hier vindt u stappen voor het openen van het ketenprotocol in het HIS


Extracties
Klik hier om bij het overzicht te komen met handleidingen per HIS m.b.t. het maken van een extractie.