sluiten

VIPLive Declaratie

VIPLive Declaratie

Ketenzorg declaratie

Zoals in de webinar voor huisartsen wordt uitgelegd, dient de praktijk aan het begin van elk kwartaal de patiëntenlijsten van de Chronische zorgprogramma's aan te leveren op basis van een extractie vanuit het HIS. Deze patiëntenlijsten worden via VIPLive aangeleverd bij de zorggroep.  VIPLive zorgt namens de zorggroep voor de verdere afhandeling van de kwartaaldeclaraties.

Op onze website bij Algemene informatie VIPLive  staat kort beschreven hoe je dit kunt doen.

Zie ook: Declareren ketenzorg voor de huisartsenpraktijk – VIPLive Support

O&I en POH-GGZ declareren
Om de ketenzorg effectief te organiseren ontvangt de Zorggroep op basis van de ION-gegevens de 'gebruikelijke' financiën van de zorgverzekeraar – de O&I gelden. Voorheen werd dit op basis van het aantal geïncludeerde patiënten gedaan maar met de komst van VIPLive wordt dit op basis van het actuele patiënten aantal (ION) gedaan. Ook hiervoor dient er een patiëntenlijst aangeleverd te worden (dit gebeurt automatisch via de extractie) en moet er een controle plaatsvinden op het aantal ION. Het aanleverproces hiervan is nagenoeg hetzelfde als bij de Ketenzorg.

Aanleveren O&I en POH-GGZ

In VIPLive zal voor uw praktijk onder Bundeloverzicht voor elk zorgprogramma waar u aan deelneemt een tabblad beschikbaar zijn met patiëntlijsten. Hier vindt u ook het tabblad O&I en het tabblad POH-GGZ (indien u hiervan gebruik maakt via de zorggroep). Voor O&I en POH-GGZ geldt: wanneer de patiëntenlijst (ongeveer) uw huidige patiëntpopulatie bevat dan kunt u de patiëntenlijst aanleveren.

Klik hieronder voor een uitgebreide instructie voor het declareren van de O&I.

Declareren O&I voor de huisartsenpraktijk – VIPLive Support

Tijdig aanleveren lijsten voor uitbetaling
Om de declaratiestroom voor u en alle ketenpartners elk kwartaal goed te doorlopen is het essentieel dat het aanleveren van de patiëntenlijsten op tijd gebeurt. Zo zorgen we dat alle partijen tijdig en correct uitbetaald worden.

Mocht je na het lezen van de handleiding nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van VIPLive - 088 528 1020. Zij kunnen hier goed bij helpen.