sluiten

BV Chronische Zorg op het overzicht van uw zorgverzekering

18 juni Maatschapsoverleg POH-GGZ en Algemene ledenvergadering 2024

Geen ANW-zorg door de huisartsenpost voor kleinschalige woonzorginstellingen in Rivierenland

Huisartsen uit de regio Rivierenland stelden in de algemene ledenvergadering op 25 september jl gezamenlijk vast dat er niet aan de randvoorwaarden in de regio wordt voldaan om ANW zorg vanuit de huisartsenpost te kunnen leveren aan kleinschalige woonzorginstellingen waar mensen verblijven met een WLZ-indicatie zonder behandeling.

GEZOCHT! Lid Cliëntenraad

Praktijkondersteuner GGZ Volwassenen en Jeugd m/v gezocht!

Wijk GGZ teams in Rivierenland

Themarapportages over het voorschrijven van opioïden en diabetesmiddelen

Zorg na COVID-19

Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een handreiking opgesteld voor de behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten.