sluiten

Kick-off VitalHealth en aankomende nieuwbrief met voortgangsinformatie

Dinsdag 7 september hebben we het formele startschot voor de implementatie gegeven in een kleinschalige bijeenkomst.

Overeenkomst voor een nieuw KIS gesloten

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het contract met Philips Vital Health is getekend!

CAHAG - Advies herstarten spirometrie

Het advies van de CAHAG luidt om spirometrie onder gecontroleerde condities weer op te starten in de huisartsenpraktijk. Bij alle adviezen is rekening gehouden met het risico voor patiënten en de uitvoerder. Astma- en COPD-patiënten zijn extra kwetsbaar waarbij elke risico op een SARS-CoV-2 infectie voorkomen dient te worden. Het risico op besmetting van de uitvoerder dient daarbij minimaal te zijn. Lees hier het gehele CAHAG advies en alle voorwaarden waaraan voldaan moeten worden om te kunnen herstarten. Ook kunt u hier het informatiefilmpje terug vinden.

 

Pleidooi voor leefstijlinterventie

Eén van de positieve bijdragen van corona op de samenleving is dat een deel van de mensen anders naar hun gezondheid is gaan kijken. Obesitas is opeens niet alleen het cijfer op de weegschaal of een risico op het krijgen van een chronische ziekte maar is opeens gerelateerd aan heus overlijden op de IC als gevolg van een virusinfectie. Bewuster kijken naar gezondheid houdt in bewuster eten, meer bewegen, stresshantering en beter slapen. Die vragen kreeg ik het afgelopen jaar vaker in de spreekkamer.

Nieuwe datum WDH symposium

Woensdag 17 november 2021

Zorg na COVID-19

Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een handreiking opgesteld voor de behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten.