sluiten

Pleidooi voor leefstijlinterventie

Eén van de positieve bijdragen van corona op de samenleving is dat een deel van de mensen anders naar hun gezondheid is gaan kijken. Obesitas is opeens niet alleen het cijfer op de weegschaal of een risico op het krijgen van een chronische ziekte maar is opeens gerelateerd aan heus overlijden op de IC als gevolg van een virusinfectie. Bewuster kijken naar gezondheid houdt in bewuster eten, meer bewegen, stresshantering en beter slapen. Die vragen kreeg ik het afgelopen jaar vaker in de spreekkamer.

Nieuwe datum WDH symposium

Woensdag 17 november 2021

Bespreek leefstijlinterventie, juist nu!

Juist nu, tijdens de COVID-19 pandemie, is het belangrijk dat Nederlanders het belang van een gezonde leefstijl leren kennen en dat ze kennis daarover krijgen aangereikt. Lees op de website waarom, en in welke plaatsen in Gelders Rivierenland inmiddels een GLI-coach actief is!

OPEN webinar

Op 23 juni is vanuit de regiocoalitie een webinar georganiseerd over OPEN.

Zorg na COVID-19

Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een handreiking opgesteld voor de behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten.

WDH-scholingen in 2020

Vanwege het coronavirus is ons voorjaarssymposium geannuleerd. De CHV heeft besloten om dit jaar geen WDH-scholingen meer te organiseren. In januari 2021 kijken we of we voor dat jaar wel een symposium en scholingen kunnen aanbieden.

CAHAG - Advies herstarten spirometrie

Op 10 juni heeft CAHAG een nieuw advies opgesteld omtrent het herstarten van spirometrie in de huisartsenpraktijk. Dit advies gaat in op de herstart van spirometrie, wat er bekend is over de rol van aerosolen en de noodzaak van een geschikt bacteriefilter. Omdat het advies regelmatig wordt geüpdatet, verwijzen wij u door naar het originele artikel van de CAHAG. U kunt het meest recente advies hier lezen.

Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur van de CHV hecht grote waarde aan het persoonlijk contact met u als lid en als collega! Zoals elk jaar is een ALV, met een representatieve afvaardiging van de leden in de regio, een mooi moment om met elkaar in gesprek te gaan en meningen te delen.

 

Annulering symposium dd 16 juni 2020

Helaas moeten wij hierbij mededelen dat het geplande symposium van 16 juni 2020 helaas niet door kan gaan wegens de COVID-19 maatregelen.

Wij hopen dat er in het najaar opnieuw een symposium kan plaatsvinden maar ook dit is afhankelijk van de ontwikkelingen. Wij zullen jullie hiervan op de hoogte houden.

Even voorstellen; nieuwe beleidsmedewerker Marry

Met ingang van 6 april ben ik toegevoegd aan het team van Zorggroep Gelders Rivierenland. Ik ben een enthousiaste beleidsmedewerker met hart voor de zorg.

Ketenzorg tijdens COVID-19 pandemie

De DiHAG, in samenwerking met de Stichting Langerhans, heeft een document opgesteld over de diabeteszorg tijdens de COVID-19 pandemie. 

Coronacrisis vraagt om duidelijke communicatie: doe nu mee met OZOverbindzorg!

Communicatie in de zorg is belangrijk. Zeker nu fysiek contact, met name richting kwetsbare mensen, zoveel als mogelijk afgeraden wordt. Bekijk in 1 minuut het filmpje van OZOverbindzorg! Voor de praktijken/deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden. Financiering is geregeld via een subsidie en via de zorgverzekeraar.