sluiten

Praktijkondersteuner GGZ Volwassenen en Jeugd m/v gezocht!

Jubileum: Sandra van Burk 12,5 jaar in dienst!

BV Chronische Zorg op het overzicht van uw zorgverzekering

Wijk GGZ teams in Rivierenland

Themarapportages over het voorschrijven van opioïden en diabetesmiddelen

OZO Verbindzorg en Vital Health

Steeds meer praktijken werken met OZOverbindzorg

Opleiding POH-O zit er bijna op!

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met dit opleidingstraject om de kwaliteit van de ouderenzorg georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk naar een hoger plan te tillen. Het begon met de competentiescan die werd afgenomen door onze Kaderhuisarts Ingrid Corten en onze Kwaliteitsmedewerker José Nijenkamp. 45 Praktijkondersteuners (POH) werden hieraan onderworpen. Uiteindelijk zijn 30 POH gestart met een individueel opleidingsadvies aan de maatwerkopleiding tot POH Ouderenzorg aan de Christelijke Hogeschool in Ede. 

Symposium 'We gaan het gewoon doen!'

De inschrijving voor het tweedaagse symposium, georganiseerd door de WDH en de Zorggroep, is geopend! Wees verzekerd van een plekje en geef je snel op!

 

Wijziging per 1-1-2022: Contractering voetzorg voor DM ketenpatiënt bij podotherapeut

Per 1 januari verloopt de contractering van medische voetzorg voor diabetes ketenpatiënten bij de podotherapeuten, niet meer de zorggroep.

 

Nieuwe RTA DM en hoog risico patiënten Rivierenland

Op basis van de aanbevelingen in de herziene NHG standaard voor Diabetes is een RTA opgesteld met regionale werkafspraken tussen huisartsen, internisten, cardiologen en vaatchirurgen in regio Rivierenland.

 

VERNIEUWD: Zorgprogramma Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk Gelder Rivierenland

Met trots presenteren we het vernieuwde werkprotocol van het zorgprogramma Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk.

Even voorstellen: nieuwe kaderarts Palliatieve Zorg i.o.

Mijn naam is Steven van Os, apotheekhoudend huisarts in Waardenburg. 

Door inhaalslag meer EPA-patïenten geïdentificeerd

In 2020 zijn we van start gegaan met het EPA project. 

Nieuwe collega!

Kick-off VitalHealth en verstuurde nieuwsbrief met voortgangsinformatie

Dinsdag 7 september hebben we het formele startschot voor de implementatie gegeven in een kleinschalige bijeenkomst.

Overeenkomst voor een nieuw KIS gesloten

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het contract met Philips Vital Health is getekend!

CAHAG - Advies herstarten spirometrie

Het advies van de CAHAG luidt om spirometrie onder gecontroleerde condities weer op te starten in de huisartsenpraktijk. Bij alle adviezen is rekening gehouden met het risico voor patiënten en de uitvoerder. Astma- en COPD-patiënten zijn extra kwetsbaar waarbij elke risico op een SARS-CoV-2 infectie voorkomen dient te worden. Het risico op besmetting van de uitvoerder dient daarbij minimaal te zijn. Lees hier het gehele CAHAG advies en alle voorwaarden waaraan voldaan moeten worden om te kunnen herstarten. Ook kunt u hier het informatiefilmpje terug vinden.

 

Pleidooi voor leefstijlinterventie

Eén van de positieve bijdragen van corona op de samenleving is dat een deel van de mensen anders naar hun gezondheid is gaan kijken. Obesitas is opeens niet alleen het cijfer op de weegschaal of een risico op het krijgen van een chronische ziekte maar is opeens gerelateerd aan heus overlijden op de IC als gevolg van een virusinfectie. Bewuster kijken naar gezondheid houdt in bewuster eten, meer bewegen, stresshantering en beter slapen. Die vragen kreeg ik het afgelopen jaar vaker in de spreekkamer.

WDH symposium

Woensdag 17 november 2021

DATUM GEANNULEERD

 

 

Zorg na COVID-19

Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een handreiking opgesteld voor de behandeling en begeleiding van post-COVID-19-patiënten.