Inlog leden

Onthouden? Inloggen

De Coöperatieve Huisartsenvereniging Gelders Rivierenland is een samenwerkingsverband van huisartsondernemers in het Gelders Rivierenland met als centraal doel het behouden en zo mogelijk uitbreiden van de regie in de huisartsenzorg.

Bezoek de website

De BV Chronische Zorg Gelders Rivierenland richt zich op de verbetering van de zorg voor mensen met een chronische aandoening in Rivierenland. Zij ontwikkelt daarvoor zorgprogramma's om de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij huis te leveren.

Bezoek de website

De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen is de organisatie die zorgt voor het bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van huisartsen en praktijkmedewerkers.

Bezoek de website