sluiten

Uw privacy in het zorgprogramma ouderenzorg

Uw dossier ouderenzorg is goed beveiligd. U, uw huisarts en uw praktijkondersteuner zijn de enigen die uw volledige medische dossier kunnen inzien. De andere zorgverleners (bijvoorbeeld de diëtist, fysiotherapeut en geriater) kunnen alleen de informatie zien die van belang is voor de behandeling die zij geven. Uw huisarts zal deze informatie alleen met hen delen als u hiervoor toestemming geeft. Uiteraard houden alle zorgverleners zich aan de privacywet. Lees de privacyverklaring van Zorggroep Gelders Rivierenland.

Uw gegevens niet in het dossier ouderenzorg?

Wilt u niet dat uw gegevens worden opgenomen in het dossier ouderenzorg? Geef dit dan aan bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Uw huisarts bespreekt vervolgens met u wat de consequenties hiervan kunnen zijn: wellicht krijgt u dan niet de beste zorg, omdat andere betrokken zorgverleners niet goed op de hoogte zijn.