sluiten

Zorgprogramma ADHD

Om u en uw kind optimale zorg te kunnen bieden, hebben de huisartsen in Rivierenland een Zorgprogramma ADHD ontwikkeld. Hierin werken praktijkondersteuners (POH-GGZ), huisartsen en gemeente samen. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij hebben ook afspraken met andere betrokken zorgverleners, zoals jeugdpsychologen, orthopedagogen of psychiaters. In het zorgprogramma weten we zeker dat elke deskundige op het juiste moment wordt ingeroepen. Samen met u zorgen ze ervoor dat uw kind zo goed mogelijk met ADHD kan functioneren.

Wie doen er mee?

Aan het Zorgprogramma ADHD doen verschillende zorgverleners mee:

  • Huisartsen en praktijkondersteuners (POH-GGZ) in de regio Gelders Rivierenland
  • Jeugdpsychologen en orthopedagogen


Wat zijn de kosten van deelname aan het zorgprogramma?

Sinds 1 januari 2015 geldt de Jeugdwet in Nederland. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar bij kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar niet langer alle kosten voor hulpverlening betaalt: een deel ervan vergoedt de gemeente waarin u woont. Voor de ADHD-behandeling van uw zoon of dochter in de huisartsenpraktijk moet de gemeente een beschikking afgeven. Dit is een schriftelijk besluit dat de zorg wordt toegekend aan uw huisarts. Zorggroep Gelders Rivierenland heeft namens de huisartsen in de regio de uitvoering van deze beschikking met meerdere gemeentes geregeld.