sluiten

De missie en visie van Zorggroep Gelders Rivierenland

Onze missie

De Zorggroep Gelders Rivierenland is een regionale organisatie door en voor de aangesloten huisartsen. Wij volgen de visie van de LHV op huisartsenzorg: generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dichtbij huis. Huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame, doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit. Samen met andere partijen, zoals de GGD en de gemeenten, geven de huisartsen vorm aan wijkgebonden preventie. De zorggroep richt zich op het ondersteunen van huisartspraktijken bij het geven van (multidisciplinaire en geïntegreerde) zorg aan mensen met een chronische, complexe aandoening en/of mensen die door leeftijd of ziekte kwetsbaar zijn.
Daarnaast verzorgt de zorggroep de opvang van patiënten met een acute hulpvraag in de ANW-uren (huisartsenpost). Wij zien het als onze missie om de regionale uitwerking hiervan te organiseren samen met de ketenpartners. Voor de aangesloten huisartsenpraktijken zorgen wij voor overzicht, denken we mee en faciliteren wij desgewenst een deel van de bedrijfsprocessen.

Onze visie

Zorggroep Gelders Rivierenland heeft als visie:

  • Het behouden en verbeteren van de kernwaardes in onze missie: goed georganiseerde, kwalitatief hoog gewaardeerde huisartsenzorg overdag en in de ANW-uren (HAP).
  • Goede inhoudelijke multidisciplinaire afspraken maken met samenwerkingspartners ten behoeve van de patiënt.
  • Inhoud geven aan (wijkgebonden) preventie samen met de huisartspraktijken, GGD en gemeenten.
  • Het verzorgen van goed opgeleide POH-GGZ voor de huisartsenpraktijken.
  • Juiste en veilige overdracht van data tussen zorgverleners onderling en de patiënt.
  • Het verzamelen en analyseren van data van de aangesloten huisartspraktijken om beleidskeuzes te kunnen maken en om de zorg kwalitatief hoog en betaalbaar te houden.
  • Het maken van nieuwe plannen op basis hiervan met samenwerkingspartners om zo inhoud aan de zorg te geven.
  • Ketenzorg wordt onderdeel van chronische zorg.
  • Onder de chronische zorg zal vallen: niet-complexe GGZ, CVRM, DM, COPD, Astma, Ouderenzorg, oncologie en palliatieve zorg.
  • Huisartsen en hun medewerkers werken met plezier in onze regio.