sluiten

Samenwerkingspartners

Zorggroep Gelders Rivierenland is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorgprogramma's. Voor de uitvoering ervan werken we samen met andere zorgaanbieders, zoals medisch specialisten, diëtisten en optometristen. Dat zijn onze partners. We maken afspraken en protocollen waarin onze rechten en plichten vastliggen.

Met wie werken we samen?

Deze huisartsenpraktijken zijn bij ons aangesloten:

- Huisartsenpraktijken

We hebben contracten afgesloten met verschillende partijen in onze regio:

- Diëtisten

- Podotherapeuten

- Leefstijlcoaches
Per 1 januari 2024 stopt de Zorggroep met het uitvoeren van de GLI. De GLI coaches gaan zelfstandig verder. U kunt wel rechtstreeks doorverwijzen naar de leefstijlcoaches, alleen niet meer via het KIS.

- Pedicures
Per 1 januari 2022 sluiten pedicures samenwerkingscontracten af met de podotherapeut voor vergoeding van de voetzorg bij de diabetes keten-patiënten. In deze lijst staan de pedicures die in 2021 een overeenkomst met de zorggroep hebben afgesloten.