sluiten

Verwijskader

In de Gemeente West Betuwe is een ‘Verwijskader Jeugd GGZ’ ontwikkeld met en voor huisartsen, POH-GGZ Jeugd, jeugdartsen en Team Sociaal. Het bevat een stappenplan om te komen tot de juiste verwijzing van jeugdigen tot 18 jaar met psychische, (psycho)sociale en (psycho)somatische klachten. Het verkleint de kans op verwijzingen naar jeugdhulp waarvan de hulpvraag nog te licht is. Het vergroot de kans voor verwijzing naar het preventieve voorliggend veld, zoals algemene voorzieningen, jeugdwelzijnswerk, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg.

Dit verwijskader bevat voor een deel specifieke informatie voor professionals werkzaam in de gemeente West Betuwe, maar bevat ook relevante informatie voor u als huisarts of praktijkondersteuner in andere gemeenten.

Wilt u meer weten over dit verwijskader, of heeft u behoefte aan een eigen lokale versie? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne bij Mura Zorgadvies, die vanuit de regionale ondersteuningsmiddelen (ROS) ondersteunde bij de tot stand koming.