sluiten

Uw behandeling in het zorgprogramma hart- en vaatziekten

De huisartsen die zijn aangesloten bij Zorggroep Gelders Rivierenland behandelen alle patiënten met hart- en vaatziekten volgens de richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Uw huisarts of praktijkondersteuner maakt een risicoprofiel voor u. Dit gebeurt op basis van:

  • de hart- en vaatziekten die u heeft
  • eventuele andere aandoeningen
  • uw erfelijke belasting (komen hart- en vaatziekten in de familie voor?)
  • uw leefstijl

Met dit risicoprofiel kijkt u samen wat er nodig is om uw gezondheid te verbeteren. Ook gaat u na hoe u de risico’s op verdere gezondheidsproblemen kunt verkleinen. Daarnaast komt u regelmatig op controle bij de praktijkondersteuner. Samen bespreekt u hoe het gaat en of u nog klachten heeft. Ook meten we uw bloeddruk en cholesterolgehalte. En we praten over uw leefstijl: leeft u gezond? Als het nodig is, overlegt de praktijkondersteuner met de huisarts. Ook kunnen we een specialist inschakelen, zoals een cardioloog, internist of vaatchirurg. Zo kunt u zo lang mogelijk bij de huisartsenpraktijk onder behandeling blijven.

Uw persoonlijke zorgplan

De afspraken met uw praktijkondersteuner of huisarts schrijft u op in uw persoonlijk zorgplan. Hierin staat bijvoorbeeld welke aanpak u kiest om verdere klachten tegen te gaan. Zoals: stoppen met roken, medicatie nemen, naar de diëtist gaan of meer bewegen. De praktijkondersteuner helpt u om uw doelen te bereiken. Lees meer over wat u zelf kunt doen.

Uw hart- en vaatziekten-dossier

We leggen het zorgplan vast in een digitaal hart- en vaatziekten-dossier. Net als de uitslagen van het laboratorium. Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van uw hart- en vaatziekten kunnen uitslagen in het dossier zetten. Zo blijft iedereen op de hoogte van uw onderzoeken, behandelingen en afspraken.