sluiten

Zorgverzekeraars

Voor elk zorgprogramma sluiten wij met de zorgverzekeraars een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) af. Hierin spreken we af welke zorg we leveren en tegen welk tarief. In onze regio is Menzis de preferente zorgverzekeraar: de meeste mensen uit onze regio zijn hier verzekerd. Daarom maken we met Menzis afspraken over de te leveren zorg. De andere zorgverzekeraars hebben minder verzekerden in regio Rivierenland. Daarom volgen zij in principe het beleid van Menzis.

Ook sluiten we contracten af met zorgverleners die binnen een zorgprogramma met ons samenwerken, zoals diëtisten, podotherapeuten en optometristen. We betalen hen voor de geleverde diensten en behandelingen.

Voor patiënten vallen de kosten van het zorgprogramma onder de basisverzekering. Dat betekent dat u hiervoor geen eigen risico hoeft te betalen. De kosten van medicatie of laboratoriumonderzoek worden wel verrekend met uw eigen risico. Op het kostenoverzicht dat u van uw verzekeraar krijgt, staat welke kosten per kwartaal zijn betaald voor deelname aan het zorgprogramma. U ziet hierop de naam van de BV Chronische Zorg staan. Het bedrag is een vast bedrag, ongeacht hoe vaak u de huisarts bezoekt.