sluiten

Wat is GGZ?

GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Dit is gezondheidszorg die zich richt op het voorkomen en behandelen van psychische aandoeningen, zoals depressie, angst, ADHD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen. Met geestelijke gezondheidszorg werken we eraan om mensen met een psychische aandoening zo gewoon mogelijk te laten leven. Er zijn drie soorten GGZ: huisartsenzorg met ggz-ondersteuning, de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde zorg.

Huisartsenzorg met ggz-ondersteuning

Als u bij uw huisarts terechtkomt met psychische klachten, dan valt deze zorg onder de huisartsenzorg met ggz-ondersteuning. Uw huisarts kan u zelf helpen, meestal met hulp van een praktijkondersteuner (POH-GGZ).

Generalistische basis-ggz

In de generalistische basis-ggz werken eerstelijns en tweedelijns zorgverleners. Dit zijn bijvoorbeeld eerste- en tweedelijnspsychologen.

Gespecialiseerde ggz

Heeft u een meer specialistische behandeling nodig? Dan verwijst uw huisarts of medisch specialist u door naar de tweede lijn. Dit is de gespecialiseerde ggz.