sluiten

Zorgprogramma EPA

EPA staat voor Ernstig Psychische Aandoeningen. EPA is geen diagnose en blijft ook niet beperkt tot één diagnose, maar het is een benaming voor een groep van patiënten. In het zorgprogramma worden patiënten die al langer stabiel zijn vanuit de Specialistische GGZ terugverwezen naar de eerste lijn. Het doel is deze patiënten zo lang mogelijk stabiel houden en crisis/ontsporingen te voorkomen. De patiënten komen bij de huisartsen in beeld komen door een warme overdracht. De huisarts en POH-GGZ zijn op die manier goed op de hoogte en weten welke zorg ze kunnen verlenen. Is er toch een verwijzing naar Specialistische GGZ nodig? Dan voeren we deze conform de gemaakte afspraken uit. Er zijn goede kwalitatieve samenwerkingsafspraken gemaakt voor de zorg aan deze groep patiënten.

Handig links:

Stroomdiagram EPA 20200101
Stroomschema EPA project - huisarts of POH wil contact met behandelaar
Handleiding Registratie Zorgprogramma EPA in Psydirect
EPA Patiënt Flyer

Deze zorgverleners doen mee aan het zorgprogramma:

  • Huisartsen en praktijkondersteuners (POH-GGZ) in de regio Gelders Rivierenland
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) en psychiaters van Pro Persona


Coördinator zorgprogramma: Daniëlle van den Hoogen
Kaderarts: Ingrid Houtman