sluiten

Patiëntportaal of PGO

De laatste tijd zijn er veel vragen over de keuze voor een Portaal of voor een PGO of beide! Mede nu zal uw HIS leverancier u graag nog zijn portaal aanbieden, daarom een aantal feiten op een rij:

Verschil PGO / Portaal:

Een patiënten portaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. U als huisarts kiest het portaal.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kiezen zelf een PGO, kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze gegevens verstrekken.

Intentie zorggroep

De Regiocoalitie  heeft de intentie om deel te nemen aan de OPEN module waarin ervaring wordt opgedaan met PGO’s in regionaal verband. Dit is echter de laatste stap in het OPEN-proces. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Moet ik een portaal of PGO hebben om aan de wet van 1 juli te voldoen?

Kort en bondig: Je voldoet per 1 juli al aan de wet met een elektronisch afschrift en inzage in het dossier (PDF, download (of zelfs ook alleen het scherm omdraaien)). Uw HIS leverancier zal uw systeem hierop aanpassen om dit mogelijk te maken!

Maar wat moet ik nu kiezen of doen?

Keuze Portaal: Het staat u als praktijkhouder vrij om te kiezen om een portaal aan te schaffen. Door dit te doen kunt u extra services(s) bieden aan patiënten, afhankelijk van de keuze voor leverancier. Maar een portaal is uw keuze en betekent dat er voor u kosten (aansluit- en abonnementskosten) aan vast zitten! Klik hier voor belangrijke informatie rondom het verlengen of afsluiten van een (nieuw) contract voor een patiëntportaal.

Keuze PGO: De HIS-leveranciers hebben subsidie gekregen voor de technische aanpassing om data te gaan delen met een PGO. De burger kiest zijn of haar PGO uit, er zijn geen kosten aan verbonden voor u als praktijkhouder of voor de burger. Maar de aanpassing van uw HIS leverancier zal uiterlijk december 2020 gereed zijn.

Wanneer kan ik dan declareren?

Voldoen aan de wet staat dus los van moment van declareren; in het kort:

  • Met een patiëntportaal voldoet u vanaf 1 juli aan de subsidie voorwaarden voor de financiële tegemoetkoming.
  • Via de PGO route voldoe je dus ook niet eerder dan januari 2021 aan de subsidie voorwaarden om de €2,83 p.p. te declareren.

 Samengevat: u mag een Portaal kiezen, maar dit is niet verplicht! De aanpassingen voor een connectie met het PGO gaan automatisch en wij ondersteunen de praktijk met voorlichting en scholing.