sluiten

Uw privacy in het zorgprogramma ADHD

Uw dossier ADHD is goed beveiligd. U en uw huisarts zijn de enigen die uw volledige medische dossier kunnen inzien. De andere zorgverleners (bijvoorbeeld de POH-GGZ, POH-GGZ Jeugd, psycholoog of psychiater) kunnen alleen de informatie zien die van belang is voor de behandeling die zij geven. Uw huisarts zal deze informatie alleen met hen delen als u hiervoor toestemming geeft. Uiteraard houden alle zorgverleners zich aan de privacywet. Lees de privacyverklaring van Zorggroep Gelders Rivierenland.

Uw gegevens niet in het dossier ADHD?

Wilt u niet dat uw gegevens worden opgenomen in het dossier ADHD? Geef dit dan aan bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Uw huisarts bespreekt vervolgens met u wat de consequenties hiervan kunnen zijn: wellicht krijgt u dan niet de beste zorg, omdat andere betrokken zorgverleners niet goed op de hoogte zijn.