sluiten

Procedure Veilig Incidenten Melden (VIM)

Niemand maakt graag fouten, maar waar gewerkt wordt, gaat nu eenmaal af te toe iets mis. Uit die onbedoelde gebeurtenissen kan lering worden getrokken, zodat de kans op herhaling van soortgelijke incidenten in de toekomst minder wordt. Daarom heeft de Zorggroep Gelders Rivierenland de regeling Veilig Incidenten Melden (VIM) opgezet.

Doelstelling VIM-regeling

Doel van het melden van (bijna) incidenten is de kwaliteit van ketenzorg te verbeteren door inzicht te krijgen in onbedoelde gebeurtenissen die zich in de praktijk voordoen en op grond van dit inzicht zo nodig en zo mogelijk maatregelen te treffen om de kans op herhaling van deze (bijna) incidenten in de toekomst te verkleinen/voorkomen.

De VIM-commissie

Er is een VIM-commissie aangesteld die de meldingen beoordeeld. De commissie bestaat uit minimaal drie medewerkers, een ketenconsulent, een beleidsmedewerker en een lid van de Raad van Bestuur. De VIM-commissie kan inhoudelijk advies vragen aan inhoudsdeskundigen zoals bijvoorbeeld de kaderhuisartsen.

De VIM-melding

Een (bijna) incident kan worden gemeld aan ons door het verzenden van het VIM-formulier van de zorggroep. Dit kan beveiligd worden gemaild naar; [email protected] onder vermelding VIM.

Datalek of calamiteit melden

Is er sprake van een datalek of calamiteit? Meld dit dan. Hierbij kunt u de volgende documenten gebruiken: