sluiten

Vergoeding huisarts

Van de huisartsenpraktijk wordt een tijdsinvestering gevraagd voor het aanpassen van de werkprocessen en het volgen van scholing op maat. Voor deze inspanningen is een vergoeding beschikbaar. U kunt bij uw zorgverzekeraar eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde declareren.

Hiervoor moet u aan vier criteria voldoen:

  1. Aangesloten zijn bij een regionale coalitie.
  2. Geaccrediteerde scholing volgen. Deze wordt aangeboden door Zorggroep Gelders Rivierenland. Deelname door ten minste één huisarts, één doktersassistente, één praktijkondersteuner en eventueel een praktijkmanager.
  3. Patiënten informeren: samen met OPEN levert de Regiocoalitie u de hiervoor benodigde materialen.
  4. Uw huisartsinformatiesysteem (HIS) voldoen aan de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’. OPEN zorgt dat uw HIS-leverancier deze aanpassingen doorvoert, u heeft hier zelf geen omkijken naar. U kiest zelf de portaal- of de PGO-route.

Om te voldoen aan de vierde voorwaarde zijn er twee opties:

1. Portaal-route

De HIS-leveranciers stellen de hiervoor noodzakelijke aanpassingen aan het HIS uiterlijk op 1 juli 2020 beschikbaar. De huisartspraktijk zorgt ervoor dat uiterlijk 31 december 2020 online inzage vanuit het HIS via een portaal in gebruik is genomen.

2. PGO-route

De HIS-leveranciers stellen de hiervoor noodzakelijke aanpassingen aan het HIS uiterlijk op 31 december 2020 beschikbaar. De huisartspraktijk zorgt ervoor dat uiterlijk 30 juni 2021 online inzage vanuit het HIS naar een PGO in gebruik is genomen.

Let op: een praktijk die voor de portaal-route heeft gekozen, dient in tweede instantie óók aan de PGO-route te voldoen, maar mag al wél declareren zodra de portaal-route in werking is getreden.

Bewijs voorwaarde 4

De huisartsenpraktijk moet twee zaken kunnen aantonen:

  1. Uw HIS heeft de aanpassingen conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ opgeleverd. Voor de portaalroute zal dat vóór 1 juli en voor de PGO-route vóór 31 december 2020 zijn.
  2. Uit de OPEN-monitor die wordt uitgevoerd door het programmabureau, blijkt dat er online gegevensuitwisseling plaatsvindt vanuit de huisartsenpraktijk, hetzij naar een portaal, hetzij naar een PGO.

 Het OPEN-programmabureau stuurt per kwartaal een overzicht naar Zorgverzekeraars Nederland, zodat de declaraties kunnen worden uitgekeerd. Huisartsen die op 1 juli aan de eerste drie voorwaarden hebben voldaan en voor de portaal-route kiezen, kunnen in het derde kwartaal van 2020 in principe aan alle vier de voorwaarden voldoen. Zij kunnen dan declareren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de huisarts om pas te declareren als inderdaad aan alle vier de voorwaarden is voldaan.

Voor praktijken die géén portaal nemen en wachten op de PGO-route zal het eerst mogelijke declaratiemoment waarschijnlijk een half jaar later vallen.

Wanneer kunnen huisartsen de eenmalige vergoeding declareren?

Een huisartsenpraktijk kan op z’n vroegst declareren in het derde kwartaal van 2020 als aan de vier voorwaarden voor declaratie is voldaan. Het recht op de eenmalige declaratie blijft gedurende de gehele looptijd van OPEN bestaan. De laatste declaratiemogelijkheid is dus in het vierde kwartaal van 2022. Voor het declareren van de eenmalige vergoeding komt er een aparte Vektiscode die bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. De Regiocoalitie ondersteunt u bij deze stap.