sluiten

Over Zorggroep Gelders Rivierenland

Zorggroep Gelders Rivierenland regelt de zorg voor patiënten in de regio Rivierenland. Dat doen we op het gebied van COPD, diabetes, hart- en vaatziekten, ouderenzorg en GGZ. We doen dat samen met zorgaanbieders, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten, diëtisten en podotherapeuten. Hiermee hebben we een contract afgesloten voor de verschillende zorgprogramma’s.

regio Zorggroep Gelders Rivierenland

Vragen?

Heeft u vragen over financiën en declaraties? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dat kan via telefoonnummer 0344 – 64 58 02 of per mail: [email protected].

BV Chronische zorg op uw afschrift bij de verzekeraar

Vergoeding

De BV Chronische Zorg heeft met de zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt over de vergoeding van ketenzorg. Deze afspraken zijn voor elk van onze zorgprogramma’s (Diabetes type 2, COPD, Cardio Vasculair Risico Management) vastgelegd in een diagnosebehandelcombinatie (DBC).

Ketentarief

Wanneer u samen met uw huisarts heeft bepaald dat u deel gaat nemen aan een van onze ketenzorgprogramma’s, wordt u door uw huisarts aangemeld in het Ketenzorg Informatiesysteem. Vanaf dat moment declareren wij het ketentarief bij uw zorgverzekeraar. Van het ketentarief wordt uw behandeling en de organisatie daarvan betaald.

Declaratieoverzicht

Vanaf het moment dat u deelneemt aan ketenzorg, ziet u ieder kwartaal op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar BV Chronische Zorg staan. Ook als u maar één keer per jaar een bezoek aan uw huisarts brengt. Dit bedrag is voor iedere patiënt in de keten gelijk, omdat het een gemiddelde prijs is. Ieder kwartaal declareert BV Chronische Zorg namens alle zorgverleners in de keten de zorg bij de zorgverzekeraar. Het bedrag op uw declaratieoverzicht is opgebouwd uit:

  • een deel voor de huisarts
  • een deel voor de verschillende andere zorgverleners (zoals de diëtist)
  • een deel voor de organisatie van Ketenzorg (vanuit het kantoor hier)

 Geen eigen risico

De zorg die u ontvangt binnen de keten wordt volledig vergoed en valt onder de basisverzekering. De zorgkosten komen niet ten laste van uw eigen risico.