sluiten

Wat is het Achterstandsfonds?

Het achterstandsfonds valt onder de CHV en is een fonds waarin gelden beschikbaar zijn gesteld voor zogenoemde achterstandswijken. Het fonds is beschikbaar voor alle praktijken in onze regio waar soms wat extra middelen nodig zijn om patiënten goede zorg te kunnen bieden. Het fonds kan ingezet worden voor diverse projecten.

Op dit moment kan het fonds al ingezet worden voor de Tolkentelefoon.

Binnenkort zullen er meer projecten op de website komen te staan, deze zijn in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het uurgesprek 
  Als er meer tijd nodig is voor een patiënt om zaken te bespreken / uit te leggen
 • Praktijkcheck laaggeletterdheid
  Er komt een taaladviseur om de toegankelijkheid van de praktijk te bekijken door de ogen van een laaggeletterde. Gaan er al dingen goed en/of zijn er nog zaken voor verbetering vatbaar?
 • Gesprekken sociaal domein
  Soms moet er extra overlegd worden met externe partijen. Dit kost vaak extra tijd. Hiervoor kan het achterstandsfonds ook ingezet worden
 • Trainingen voor praktijkmedewerkers
  Bijvoorbeeld 'Laaggeletterdheid' en/of 'agressietraining'