sluiten

Uw behandeling

De huisartsen die zijn aangesloten bij Zorggroep Gelders Rivierenland behandelen alle Astma-patiënten volgens de richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dat betekent dat u een of meerdere keren per jaar een controle krijgt. Meestal komt u hiervoor langs bij de praktijkondersteuner. Die overlegt, als dat nodig is, met uw huisarts.

Uw persoonlijke zorgplan

Samen met uw praktijkondersteuner of huisarts maakt u ook een persoonlijk zorgplan. Hierin staat bijvoorbeeld welke aanpak u kiest om verdere klachten tegen te gaan. Zoals: stoppen met roken, medicatie nemen, naar de diëtist gaan of meer bewegen. De praktijkondersteuner helpt u om uw doelen te bereiken. 

Uw Astma-dossier

We leggen het zorgplan vast in een digitaal Astma-dossier. Net als de uitslagen van het laboratorium en eventuele longfunctietesten (spirometrie). Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van uw Astma kunnen uitslagen in het dossier zetten. Zo blijft iedereen op de hoogte van uw onderzoeken, behandelingen en afspraken.