sluiten

Scholingen door de WDH

Binnen de Coöperatieve Huisartsen Vereniging Gelders Rivierenland (CHV) is de WDH Rivierenland actief. WDH is de afkorting voor Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen. De WDH Rivierenland zorgt voor scholingen en bijeenkomsten in de eigen regio, als aanvulling op scholingen die landelijk worden georganiseerd. Het doel is om de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio te bevorderen. Zo mogelijk zijn de scholingen ook bedoeld voor praktijkondersteuners en assistenten. In Rivierenland ondersteunen wij ook bij de 2-jaarlijkjse Sandwichcursus samen met Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. In iedere HuisartsenGroep (HAGRO) zijn Erkende kwaliteitsconsultenten (EKC-ers) actief, om de kwaliteit van de lokale toetsgroepen en farmacotherapeutische overleggen te bewaken. De WDH streeft naar een jaarlijks overleg met de EKC-ers, die actief zijn in regio Rivierenland.

Bestuur

Het bestuur van de WDH bestaat uit:

  • Mevrouw M.A.L. Lankveld, voorzitter
  • Mevrouw P.J. Gademan, bestuurslid
  • Mevrouw J. Huisman, bestuurslid
  • Mevrouw L.M. Isfordink, bestuurslid