sluiten

Scholingen door de WDH

Zorggroep Gelders Rivierenland heeft een Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH). Deze werkgroep ontwikkelt eigen nascholingen en is onder meer betrokken bij de nascholingen van de zorggroep en de huisartsenpost. Het ene jaar organiseren we een scholing in het voorjaar en najaar, het andere jaar een tweedaags symposium. Ook verzorgen wij de accreditatie voor regionale nascholingen. Deze nascholingen worden vaak ondersteund door de farmaceutische industrie. Uiteraard gaat dat volgens de CGR-richtlijnen, zodat de onafhankelijkheid van de WDH gewaarborgd blijft. Met het beleid van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) bevordert de WDH de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio. Jaarlijks evalueren we dat met onze Erkende Kwaliteitsconsulenten.

Visitatie

De WDH is ook betrokken bij de visitatie van de medisch specialisten in het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor de visitatie vragen we huisartsen uit de regio een vragenlijst over het specialisme in te vullen. Vervolgens is een bestuurslid van de WDH aanwezig bij de visitatie om de ingevulde vragenlijsten toe te lichten.

Bestuur

Het bestuur van de WDH bestaat uit:

  • Mevrouw R.R. Ramaker, voorzitter
  • Mevrouw M. Hordijk, bestuurslid