sluiten

Zorgprogramma Astma

Bekijk het zorgprogramma Astma

Bekijk het inclusieprotocol
Bekijk het inclusieprotocol (specifiek voor Medicom)

Bekijk het formularium Astma-COPD 
Bekijk de NHG-standaard Astma

Bekijk hier de presentatie van de scholing op 20 september 2022 van Jeroen Jonker
Bekijk hier de presentatie van de scholing op 20 september met praktische informatie

Deze zorgverleners doen mee aan het zorgprogramma:

  • Huisartsen en praktijkondersteuners in de regio Gelders Rivierenland
  • Longartsen Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en Culemborg (consultatie)
  • Laboratoria Regio Rivierenland


Coördinator zorgprogramma: Marry van Baren
Kaderarts COPD/Astma: Jeroen Jonker en Marie-Jose Wille
Ketenconsulent: José Nijenkamp