sluiten

Uw privacy in het Diabetes zorgprogramma

Uw diabetes-dossier is goed beveiligd. U en uw praktijkondersteuner en huisarts zijn de enigen die uw volledige medische dossier kunnen inzien. De andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw diëtist, podotherapeut en internist) kunnen alleen de informatie zien die van belang is voor de behandeling die zij geven. Uw huisarts of praktijkondersteuner zal deze informatie alleen met hen delen als u hiervoor toestemming geeft. Uiteraard houden alle zorgverleners zich aan de privacywet. Lees de privacyverklaring van Zorggroep Gelders Rivierenland.

Uw gegevens niet in het diabetes-dossier?

Wilt u niet dat uw gegevens worden opgenomen in het diabetes-dossier? Geef dit dan aan bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Uw huisarts bespreekt vervolgens met u wat de consequenties hiervan kunnen zijn: wellicht krijgt u dan niet de beste behandeling, omdat andere betrokken zorgverleners niet goed op de hoogte zijn.