sluiten

Financiën en declaraties

Voor elk zorgprogramma sluiten wij met de zorgverzekeraars een Diagnose BehandelCombinatie (DBC) af. Ook sluiten we contracten af met zorgverleners die binnen een zorgprogramma met ons samenwerken, zoals diëtisten, podotherapeuten en optometristen. We betalen hen voor de geleverde diensten en behandelingen.

Voor patiënten vallen de kosten van het zorgprogramma onder de basisverzekering. Dat betekent dat zij hiervoor geen eigen risico hoeven te betalen. De kosten van medicatie of laboratoriumonderzoek worden wel verrekend met het eigen risico. Op het kostenoverzicht dat patiënten van de verzekeraar krijgen, staat welke kosten per kwartaal zijn betaald voor deelname aan het zorgprogramma. Patiënten zien daarop de naam van de BV Chronische Zorg staan.

Heeft u vragen over financiën en declaraties? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dat kan via telefoonnummer 0344 – 64 58 02 of per mail: [email protected]