sluiten

Wat doet een POH-GGZ?

Als u psychische klachten heeft, komt u eerst bij uw huisarts terecht. Die kan u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner. Dat is de POH-GGZ: een medewerker die gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische klachten. U kunt via de assistente ook direct een afspraak maken met de POH-GGZ. Een POH-GGZ biedt kortdurende behandeling en begeleiding. Bij Zorggroep Gelders Rivierenland werken ruim twintig collega’s als POH-GGZ, verdeeld over de verschillende huisartspraktijken.

Wat doet een POH-GGZ Jeugd?

Alle patiënten onder de achttien jaar met verdenking op psychische en psychosociale problemen gaan rechtstreeks naar de POH-GGZ Jeugd. Een patiënt bezoekt wel eerst de huisarts als er een vermoeden bestaat op een lichamelijke oorzaak voor de klachten. Bijvoorbeeld als een kind veel klaagt over buikpijn. Kinderen komen bij een POH-GGZ Jeugd met bijvoorbeeld concentratieproblemen, sombere gevoelens of wanneer ze veel moeten huilen. Maar ook kinderen die snel boos worden of andere gedragsproblemen vertonen gaan naar de POH-GGZ Jeugd. De POH-GGZ Jeugd begint met een intake om de hulpvraag te inventariseren. Daarna volgen soms gesprekken met andere partijen in de omgeving van het kind, zoals de school en het wijkteam. In overleg met de huisarts behandelen we een kind in de praktijk of verwijzen we door naar een andere partij. Wel blijft de POH-GGZ Jeugd samen met de huisarts altijd betrokken bij het zorgtraject.