sluiten

BV Chronische Zorg op het overzicht van uw zorgverzekering

Onze Zorggroep faciliteert voor bijna alle huisartsenpraktijken in de regio Rivierenland de administratie voor (keten)zorg naar en van de zorgverzekeraars.
Ziet u een bedrag wat is betaald aan de BV Chronische Zorg op het overzicht van uw zorgverzekering? Dat kan het inschrijftarief zijn (dit betaalt iedereen die bij een huisartsenpraktijk staat ingeschreven) of het tarief voor deelname aan een ketenzorgprogramma.
Onder ketenzorg vallen, onder andere, diabetes, COPD en hart- en vaatproblematiek. Komt u (regelmatig of jaarlijks) voor controle bij de POH (praktijkondersteuner) voor diabetes of bijvoorbeeld een bloeddrukcontrole? Dan is het zeer waarschijnlijk dat u in een ketenzorgprogramma zit. Deze afschrijvingen/facturen hebben hiermee te maken.
Denkt u dat u niet in een ketenzorgprogramma zit of hoort?
Neem dan contact op met de huisarts/POH, zij kunnen het nakijken.

< Terug naar het overzicht