sluiten

Zorgprogramma ouderenzorg

Om u optimale zorg te kunnen bieden, hebben de huisartsen in Rivierenland een zorgprogramma ouderenzorg ontwikkeld. Hierin werken praktijkondersteuners, huisartsen en wijkverpleegkundigen samen. Zij maken ook afspraken met andere betrokken zorg- en hulpverleners, zoals ouderenadviseurs, mantelzorgondersteuners, specialisten Ouderengeneeskunde en dementieconsulenten. De zorg- en hulpverleners vormen een team. Ze onderzoeken hoe het met uw gezondheid en welzijn is en of er aanpassingen nodig zijn. Samen met u zorgen zij ervoor dat u zo lang mogelijk fijn en zelfstandig kunt blijven wonen.

Wie doen er mee?

Aan het zorgprogramma ouderenzorg doen verschillende zorg- en hulpverleners mee:

  • Huisartsen en praktijkondersteuners
  • Wijkverpleegkundigen
  • Specialisten Ouderengeneeskunde
  • Ouderenadviseurs en mantelzorgondersteuners
  • Dementieconsulenten
  • Geriaters

Wat zijn de kosten van deelname aan het zorgprogramma?

De kosten van het zorgprogramma vallen onder de basisverzekering. Dat betekent dat u hiervoor geen eigen risico hoeft te betalen. Krijgt u medicatie of laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek)? De kosten hiervan worden wel verrekend met uw eigen risico. Als u een kostenoverzicht van uw verzekeraar krijgt, kunt u daarop zien welke kosten per kwartaal zijn betaald voor uw deelname aan het zorgprogramma. U ziet daarop de naam van de BV Chronische Zorg staan.