sluiten

OPEN

Patiënten hebben vanaf 1 juli 2020 het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. Om dit te realiseren, willen wij u zo goed mogelijk ondersteunen.

OPEN is een implementatieprogramma van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. OPEN neemt - samen met de regionale coalities en ICT-leveranciers - de huisarts zoveel mogelijk werk uit handen bij het mogelijk maken van online inzage. Het team van OPEN maakt landelijk afspraken met de HIS- en KIS-leveranciers voor de benodigde ICT-aanpassingen om online inzage door uw patiënten aan te kunnen bieden.

De Zorggroep Gelders Rivierenland heeft samen met het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) een regionale coalitie gevormd om zo te voldoen aan de eisen van het programma OPEN. Onze coalitie helpt u bij de implementatie van de nieuwe werkwijze. Dit doen wij met informatie, scholing, ondersteuning en communicatiematerialen.

Heeft u verder nog vragen?

Kijk voor meer informatie op www.open-eerstelijn.nl of neem contact met op met projectleider Erwin Bretscher via [email protected].