sluiten

Informatie

Welke informtie ziet uw patiënt?


Met OPEN heeft uw patiënt toegang tot de belangrijkste informatie voor actuele zorg. Het gaat hierbij om de volgende informatie:

 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Actuele medicatie
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Resultaten bepalingen – over de laatste veertien maanden
 • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage (vanaf 1 juli 2020)
 • Contactmomenten
 • Allergieën en intoleranties
 • Persoonsgegevens
 • Gegevens van de zorgaanbieder


Hoe heeft uw patiënten online inzage?

 • Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Steeds meer mensen willen inzicht hebben in hun eigen medische gegevens. Sinds 1 juli 2020 is het al wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Nu kan dat vaak via een patiëntportaal. Vanaf 2021 kunnen patiënten ook aan de slag met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).  
 • OPEN ondersteunt bij de PGO-aansluiting. Vanuit de huisartspraktijk is het van belang dat u zorgt voor registratie op de ZAL (de zorgaanbiederslijst). Zo kunnen patiënten uw praktijk vinden via een PGO.  
 • Hoe zorgt u dat uw patiënten veilig toegang hebben tot begrijpelijke gegevens? Hoe voorkomt u dat u veel extra tijd kwijt bent aan het beantwoorden van vragen van patiënten over online inzage? En hoe draagt dit nu precies bij aan het samen beslissen met de patiënt? Het programma OPEN biedt een antwoord op deze vragen. 
 • Bent u op zoek naar materiaal dat u kunt gebruiken in de voorlichting richting uw patiënten? Bekijk de toolkit.