sluiten

Planning

Meer tijd voor implementatie OPEN

Per 28 februari 2020 is de Beleidsregel ‘informatie-uitwisseling patiënt en professional OPEN’ aangepast. Het tijdspad waarop de HISsen klaar moeten zijn voor online inzage is veranderd. Hierdoor hebben ook de huisartsenpraktijken meer tijd om OPEN te implementeren. Bekijk de nieuwe planning.

Vereist per 1 juli 2020:

Huisartsen kunnen via hun HIS een elektronisch afschrift maken van het dossier van de patiënt. De huisartsen voldoen hiermee aan de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg die per 1 juli 2020 van kracht is.

Het patiëntenportaal van het HIS voldoet aan het eerste gedeelte van de OPEN ICT-basiseisen: het tonen van de juiste onderdelen van het medisch dossier aan een patiënt.

Vereist per 31 december 2020:

De gegevens van het HIS kunnen ontsloten worden naar de door MedMij gecertificeerde persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).