sluiten

Zorgprogramma ouderenzorg

We hebben samen met regionale partners in de ouderenzorg het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ opgezet om kwetsbare ouderen (van 65 jaar of ouder) de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. We streven ernaar dat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, met behoud van eigen regie. We zorgen voor ondersteuning dicht bij huis. Samen werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en positieve gezondheid van de kwetsbare ouderen. We zoeken voortdurend met de oudere naar de best passende oplossing. Centraal daarbij staan stepped care (alleen opschalen als het nodig is) en effectieve en efficiënte inzet van middelen.

Wie doen er mee?

Bij het programma zijn veel partijen betrokken die met ouderenzorg te maken hebben, zowel in de zorg als in het sociale domein. We werken samen met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland en de diverse gemeentes in onze zorgregio. Het programmamanagement is in handen van Mura Zorgadvies.

Zorgprogramma ouderenzorg

Bekijk het zorgprogramma ouderenzorg.
Bekijk de handreiking vroegsignalering 2022 Rivierenland

Deze zorgverleners doen mee aan het zorgprogramma:

  • Huisartsen en praktijkondersteuners
  • Wijkverpleegkundigen
  • Specialisten Ouderengeneeskunde
  • Ouderenadviseurs en mantelzorgondersteuners
  • Dementieconsulenten
  • Geriaters


Coördinator zorgprogramma: Daniëlle van den Hoogen
Kaderarts: Ingrid Corten
Ketenconsulent: José Nijenkamp