sluiten

Wat moet u als huisartsenpraktijk doen voor een PGO-aansluiting?

Aansluiten PGO

De huisartsinformatiesystemen hebben de meeste technische aanpassingen klaar om online inzage via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) mogelijk te maken. Daarom is het tijd voor implementatie in de huisartsenpraktijk. Doet u mee aan het OPEN-programma? Dan moet uw praktijk uiterlijk 1 juli 2021 beschikken over een werkende PGO-aansluiting op het huisartsinformatiesysteem (HIS). In dit bericht gaan we in op een eerste stap in de implementatie: de DVZA. We leggen u uit wat dit is, wat u als praktijk moet doen en hoe het zit met de kosten.

DVZA

Een Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) is nodig voor het veilig uitwisselen van gegevens tussen een HIS en een PGO of bijvoorbeeld een ander datasysteem. De DVZA zorgt voor de ‘stekker’ aan de HIS-kant. Aan een DVZA worden eisen gesteld. HIS-leveranciers kunnen kiezen om zelf een DVZA te bouwen (zoals CGM en Microhis doen) of om een overeenkomst te sluiten met een DVZA-leverancier. Promedico ASP en VDF kozen voor LSP+ van VZVZ als DVZA. Medicom heeft gekozen voor HINQ.

Wij helpen u vanuit de Regiocoalitie

Per DVZA-leverancier zullen wij u helpen of begeleiden; Sommige leveranciers zullen mogelijk zelf contact met u als praktijk opnemen, maar wij helpen u graag vanuit de Regiocoalitie. Op deze site vindt u ter ondersteuning een stappenplan: https://open-eerstelijn.nl/checklist/
Medicom is als eerste HIS zover. Wij zullen de gebruikers van dit HIS hier binnenkort over benaderen! Zodra de andere HIS’en en hun DVZA de ‘PGO-stekker’ opleveren, benaderen wij ook die praktijken. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

Kosten en vergoedingen

Voor het onderhoud en beheer van de HIS-DVZA-koppeling worden jaarlijks kosten in rekening
gebracht. De hoogte daarvan varieert per HIS en is mede afhankelijk van andere producten of
diensten die een praktijk gebruikt, zoals een patiëntportaal of eConsult. De prijzen die
leveranciers momenteel afgeven voor de DVZA, variëren van enkele tientallen tot een paar
honderd euro per praktijk per jaar. Sommige leveranciers en regionale coalities maken
afspraken over mantelcontracten. LHV en InEen staan op het standpunt dat er voor de vergoeding van deze kosten een structurele oplossing moet komen. Overleg hierover is gaande.

Tot slot: gerelateerde ontwikkelingen
De overheid stelt veiligheidseisen aan de manier waarop patiënten kunnen inloggen in hun PGO en patiëntenportalen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet digitale overheid die waarschijnlijk per 1 juli 2021 in werking treedt. Volgens deze wet moeten huisartsenpraktijken per 1 juli 2021 beschikken over een DigiD-aansluiting als zij gegevens beschikbaar stellen via een PGO of portaal. Ook hiervoor is een UZI-abonneenummer en een UZI-servercertificaat nodig. Er wordt op dit moment nog gesproken over een overgangsperiode voor de invoering van de wet. Als Regiocoalitie houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook laten we u weten hoe we u hierbij kunnen ondersteunen.