sluiten

Zorgprogramma Astma

Om u optimale zorg te kunnen bieden, hebben de huisartsen in Rivierenland een COPD zorgprogramma ontwikkeld. Hierin werken praktijkondersteuners en huisartsen samen. Zij maken ook afspraken met andere betrokken zorgverleners, zoals longartsen. In het zorgprogramma zijn we er zeker van dat elke deskundige op het juiste moment wordt ingeroepen.

Wie doen er mee?

Aan het Astma zorgprogramma doen verschillende zorgverleners mee:

  • Huisartsen en praktijkondersteuners in de regio Gelders Rivierenland
  • Longartsen Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en Culemborg (consultatie)
  • Laboratoria Regio Rivierenland


Wat zijn de kosten van deelname aan het zorgprogramma?

De kosten van het zorgprogramma vallen onder de basisverzekering. Dat betekent dat u hiervoor geen eigen risico hoeft te betalen. Krijgt u medicatie of laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek)? De kosten hiervan worden wel verrekend met uw eigen risico. Als u een kostenoverzicht van uw verzekeraar krijgt, kunt u daarop zien welke kosten per kwartaal zijn betaald voor uw deelname aan het zorgprogramma. U ziet daarop de naam van de BV Chronische Zorg staan.