sluiten

Uw behandeling in het zorgprogramma ouderenzorg

Uw huisarts speelt een belangrijke rol bij het bewaken van uw gezondheid. Hij of zij houdt het overzicht van alle mensen die voor u zorgen. Bijvoorbeeld uw praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige, maar ook uw mantelzorgers. Als het niet goed met u gaat, bespreekt de huisarts dat met hen. Zo zorgen we ervoor dat u snel de juiste ondersteuning krijgt. Als het nodig is, kan uw huisarts ook advies vragen aan de specialist ouderengeneeskunde of een geriater. Heeft u dementie? Dan kan een dementieconsulent u en uw familie adviseren.

Dit doen we in het zorgprogramma ouderenzorg

In het zorgprogramma ouderenzorg:

  • Brengen we uw situatie in kaart: de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige bezoekt u thuis. We stellen u vragen over uw woonsituatie en we willen graag weten of u hulp krijgt van familie en vrienden. Ook informeren we naar uw gezondheid en medicijngebruik.
  • Zorgen we voor goede begeleiding: u heeft regelmatig een afspraak met de praktijkondersteuner of huisarts. We bespreken hoe het met u gaat en of u klachten of beperkingen heeft. Ook kijken we hoe we uw situatie kunnen verbeteren.
  • Bewaken we uw medicijngebruik: uw huisarts wil graag in de gaten houden welke medicijnen u gebruikt. Het gaat hier niet alleen om de recepten die hij of zij zelf uitschrijft of die u van een specialist krijgt, maar ook om medicijnen die u zelf bij de apotheek of drogist koopt. Elk jaar bekijkt uw huisarts samen met uw apotheker uw medicijngebruik. We proberen het aantal medicijnen zo laag mogelijk te houden.
  • Zorgen we elk jaar voor de griepprik: voor mensen van 60 jaar en ouder kan de griep ernstige gevolgen hebben. Daarom krijgt u het advies om de griepprik te halen. Dat verkleint de kans op de griep. Krijgt u toch griep na de griepprik? Dan verloopt deze meestal milder en heeft u minder kans op complicaties (zoals een longontsteking).

Uw persoonlijke zorgplan

Bij uw behandeling heeft u een eerste aanspreekpunt. Meestal is dit de praktijkondersteuner of de wijkverpleegkundige. Die stemt met u en uw eventuele mantelzorger een persoonlijk zorgplan af. In dit zorgplan staat wat er nodig is om zo lang mogelijk veilig thuis te blijven wonen. Hieraan werkt u zelf en samen met anderen om u heen. Als het nodig is, zal uw huisarts ook andere zorgverleners betrekken bij het maken van uw zorgplan. Lees over wat u zelf kunt doen.

Uw dossier ouderenzorg

We leggen uw zorgplan vast in een digitaal dossier ouderenzorg. Hierin ziet u ook uw zorgplan. Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor u, kunnen het dossier inzien. Zo blijft iedereen op de hoogte van de afspraken.