sluiten

Zorgprogramma hart- en vaatziekten

Om u optimale zorg te kunnen bieden, hebben de huisartsen in Rivierenland een zorgprogramma voor hart- en vaatziekten ontwikkeld. Hierin werken praktijkondersteuners en huisartsen samen. Zij maken ook afspraken met andere betrokken zorgverleners, zoals cardiologen en diëtisten. In het zorgprogramma zijn we er zeker van dat elke deskundige op het juiste moment wordt ingeroepen. Samen met u zorgen ze ervoor dat u zo goed mogelijk met hart- en vaatziekten kunt leven. Ook proberen we de kans op nieuwe hart- en vaatziekten zo klein mogelijk te maken.

Wie doen er mee?

Aan het Zorgprogramma voor hart- en vaatziekten doen verschillende zorgverleners mee:

  • Huisartsen en praktijkondersteuners in de regio Gelders Rivierenland
  • Cardiologen, vaatchirurgen en internisten van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en Culemborg
  • Diëtisten in de regio Gelders Rivierenland
  • Fysiotherapeuten in de regio Gelders Rivierenland
  • Laboratoria Regio Rivierenland
  • Portavita BV

 

Wat zijn de kosten van deelname aan het zorgprogramma?

De kosten van het zorgprogramma vallen onder de basisverzekering. Dat betekent dat u hiervoor geen eigen risico hoeft te betalen. Krijgt u medicatie of laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek)? De kosten hiervan worden wel verrekend met uw eigen risico. Als u een kostenoverzicht van uw verzekeraar krijgt, kunt u daarop zien welke kosten per kwartaal zijn betaald voor uw deelname aan het zorgprogramma. U ziet daarop de naam van de BV Chronische Zorg staan.