sluiten

Themarapportages over het voorschrijven van opioïden en diabetesmiddelen

Themarapportages over het voorschrijven van opioïden en diabetesmiddelen

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het IVM [CMZ1] in samenwerking met SFK [CMZ2] de Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) opgezet. De MVH beschrijft het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen op landelijk, regionaal en lokaal niveau aan de hand van indicatoren. Met deze inzichten kunnen huisartsen, apothekers en samenwerkingsverbanden aan de slag om het voorschrijfgedrag te bespreken en waar nodig te verbeteren. <Doorlinken naar website> De themarapportages beschrijven landelijke en regionale trends in voorschrijfgedrag. U kunt deze gebruiken voor het evalueren en inzetten van landelijk en regionaal beleid. Ook krijgen apothekers die aangesloten zijn bij SFK spiegelinformatie. Apothekers kunnen deze spiegelinformatie met bijbehorende patiëntlijsten vervolgens bespreken met de huisartsen om bewustwording en, waar nodig, aanpassing van het voorschrijfgedrag te bewerkstelligen.

De twee themarapportages richten zich op het voorschrijven van diabetesmiddelen en opioïden . De rapportage over diabetesmiddelen beschrijft de therapiekeuzes in stap 2 en 3 van de behandeling en de therapiekeuze bij (middel)langwerkende insuline. In de themarapportage over opioïden wordt naast therapiekeuze ook gekeken naar het aantal gebruikers en de duur van gebruik. Uit de resultaten blijkt dat er bij de meeste indicatoren nog ruimte is voor verbeteren van voorschrijven.

Wilt u hiermee aan de slag? Dan kan het IVM u op verschillende manieren ondersteunen. Op hun website vindt u (gratis) FTO-werkmateriaal, journaals en e-learnings over diabetes mellitus en opioïden. U kunt ook kijken op www.opiaten.nl.

< Terug naar het overzicht