sluiten

VIPLive Algemene info

Algemeen
Hoe krijg ik een account voor VIPLive?
Heeft u een nieuwe medewerker in de praktijk die met VIPLive gaat werken? Denk aan een POH- S, POH-O of praktijkmanager. Vanuit uw VIPLive-omgeving vraagt de praktijkhouder zelf een account met de juiste rechten aan. Bekijk deze instructie van VIPLive.

Hoe krijg ik toegang  tot de HIS extractie of managementrapportages in VIP?
Voor de medewerkers die aan de slag willen met VIPLive of de zorgmanagementrapporten is het belangrijk dat de medewerkers toegang tot patiëntendata krijgen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld patiëntenlijsten inzien/aanleveren bij de zorggroep of meetwaarden delen met een ketenpartner bij het verwijzen. De huisarts kan medewerkers toegang verlenen. Klik hier voor uitleg over het instellen van toegang tot patiëntendata in VIPLive. 

SSO koppeling HIS-VIPLive tot stand brengen
Om via uw HIS rechtstreeks vanuit het patiëntendossier naar de patiëntenkaart in VIPLive te gaan, is een zogeheten SSO (Single Sign On) koppeling noodzakelijk tussen het HIS en uw nieuwe VIPLive account.

In welk ketenprotocol moet ik nu werken, waar vind ik dat in mijn HIS?
Vanaf 1 januari 2024 worden de HIS protocollen gebruikt voor consultregistratie voor de ketenzorg. VIPLive is geen systeem om je consult in te registreren, dit doe je in het HIS. Klik hier om de handleiding te vinden hoe je deze in jouw HIS kunt vinden: zie het onderdeel Stappenplan HIS.

Samenwerken
Hoe verwijs ik naar een diëtist of podotherapeut?
Verwijzing vanuit de huisartsenpraktijk – VIPLive Support

Hoe vraag ik een consultatie bij een kaderarts of specialist aan?
Consultatie starten vanuit de huisartspraktijk – VIPLive Support

Data extractie
Hoe maak ik een extractie vanuit mijn HIS en gaat dit automatisch of handmatig?
De instructie voor het maken van een extractie hangt af van uw HIS. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende systemen. Overzicht van automatische en handmatige extracties per HIS – VIPLive Support

Hoe upload ik een data-extractie in VIPLive?
Extractie uploaden in VIPLive – VIPLive Support

Inclusie criteria
Wat zijn de technische inclusiecriteria in VIPLive per zorgprogramma?
Ieder zorgprogramma heeft meerdere inclusiecriteria. Klik hier voor het overzicht van de inclusiecriteria van de ketenzorgprogramma’s.

Declaratie
Hoe declareer ik ketenzorg?
Declareren ketenzorg voor de huisartsenpraktijk – VIPLive Support

Hoe werkt het Ketenzorg dashboard?
Het ketenzorgdashboard geeft u inzicht in uw gedeclareerde ketenzorgpatiënten. Aan het begin van een nieuw kalenderkwartaal, nadat de ketenzorgpatiënten door de praktijk zijn aangeleverd via de DBC declaratie van VIPLive, vult het ketenzorgdashboard zich automatisch.
Ketenzorgdashboard – VIPLive Support

Rapporten
Welke handige rapporten zijn er beschikbaar?
Binnen VIPLive zijn er verschillende rapporten die u kunt raadplegen. Klik hier voor een overzicht van Top 10 van handige rapporten voor huisartsenpraktijken.
Top 10 rapporten voor huisartsenpraktijken – VIPLive Support