sluiten

Opleiding POH-O zit er bijna op!

Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met dit opleidingstraject om de kwaliteit van de ouderenzorg georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk naar een hoger plan te tillen. Het begon met de competentiescan die werd afgenomen door onze Kaderhuisarts Ingrid Corten en onze Kwaliteitsmedewerker José Nijenkamp. 45 Praktijkondersteuners (POH) werden hieraan onderworpen. Uiteindelijk zijn 30 POH gestart met een individueel opleidingsadvies aan de maatwerkopleiding tot POH Ouderenzorg aan de Christelijke Hogeschool in Ede. De start van het project was mede ingegeven door het feit dat Menzis voorwaarden stelt aan de opleidingseisen voor de POH-O. De POH-O is namelijk een verpleegkundige functie met kwalificatieniveau 5. Menzis heeft voor een transitieperiode afspraken gemaakt voor de zittende POH, nu werkzaam in de ouderenzorg, met een DA of MBO-4 verpleegkundige achtergrond. Zij worden gevraagd een assessment te doen en HBO geschoold te worden. Met het assessment van de zorggroep en de opleiding die de CHE heeft ontwikkeld op HBO-niveau voldoen zij aan deze voorwaarden. 

Inhoud opleiding

De volgende onderwerpen zijn tijdens de opleiding aan bod gekomen:

 • Klinisch redeneren en individueel zorgplan
 • Kwaliteitsmanagement
 • Patho- en fysiologie van (gezonde) veroudering
 • Ziektebeelden bij ouderen
 • Dementie, depressie en delier
 • Advanced Care Planning
 • Medicatie bij ouderen, polyfarmacie
 • Ethische en Juridische aspecten
 • Organisatie en voorzieningen (Wet en Regelgeving
 • Meldcode ouderenmishandeling
 • Laaggeletterdheid en/of interculturele patiënt
 

Gelukkig hebben, ondanks de steeds wisselende coronamaatregelen, bijna alle lessen fysiek doorgang kunnen vinden. In totaal waren er 12 opleidingsdagen waar veel voorbereidingswerk bij kwam kijken. De opleiding bestond uit E-learnings, klassikale lessen en opdrachten, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een praktijkverbeterplan. De praktijkondersteuners leerden ook veel van elkaar tijdens de coaching bijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen tijdens de intervisie. De zorggroep wil onderzoeken in welke vorm het mogelijk is de intervisie te kunnen blijven faciliteren. De opleiding leverde een schat aan kennis en vaardigheden op en het stelde de POH in de gelegenheid accreditatiepunten te behalen. Dat is mooi meegenomen in deze tijd waarin veel andere scholingen werden afgeblazen. Vooraf is er aangegeven welke modules gevolgd moesten worden om de opleiding met een positief resultaat te kunnen afsluiten. Veel praktijkondersteuners hebben uit eigen interesse ook de niet verplichte lessen gevolgd.

Feestelijke afsluiting

Vanuit de zorggroep zorgen we voor een feestelijk afsluiting voor de deelnemers tijdens de laatste bijeenkomsten. Op dinsdag 8 maart voor de ene groep, en op woensdag 16 maart voor de andere groep.

Dat hebben ze zeker verdiend na 10 intensieve maanden aan de studie!

< Terug naar het overzicht