sluiten

Coronacrisis vraagt om duidelijke communicatie: doe nu mee met OZOverbindzorg!

Coronacrisis vraagt om duidelijke communicatie: doe nu mee met OZOverbindzorg!

Communicatie in de zorg is belangrijk. Zeker nu fysiek contact, met name richting kwetsbare mensen, zoveel als mogelijk afgeraden wordt. Om toch de best mogelijke zorg te realiseren heb je anderen nodig. Van mantelzorgers en zorgverleners tot professionals in het sociaal domein. Hoe houd je toch zicht op de situatie van kwetsbare patiënten in deze tijd? En weet je wat er speelt? Met het communicatieplatform OZOverbindzorg communiceren alle betrokken partijen eenvoudig en op een veilige manier met elkaar. Bekijk in 1 minuut dit filmpje van OZOverbindzorg! Voor de praktijken/deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden. Financiering is geregeld via een subsidie en via de zorgverzekeraar.

Wat is OZOverbindzorg?

In het verleden gebeurde deze communicatie vaak via een mapje bij de client thuis, op die manier was iedereen op de hoogte. Door de digitalisering is dit mapje verdwenen, maar hij wordt door veel zorgverleners gemist. Met het communicatieplatform OZOverbindzorg komt dit deels weer terug, maar dan digitaal. OZOverbindzorg is hét regionale organisatie-overstijgende digitale communicatieplatform waarop alle betrokkenen (sociaal, zorg, medisch domein, patiënt en mantelzorger) relevante gegevens, documenten en acties met elkaar kunnen delen. In één overzicht alle betrokkenen rondom een patiënt in beeld en eenvoudig communiceren met elkaar.
Na een positief advies over de pilot in Rivierenland besloot het kernteam Samen... Oud in Rivierenland begin 2020 om OZOverbindzorg breed te implementeren in Rivierenland. Te starten met de doelgroep kwetsbare ouderen, om daarna uit te breiden naar andere (kwetsbare) doelgroepen.
De implementatie wordt tijdens de coronacrisis digitaal uitgevoerd door OZOverbindzorg in samenwerking met Mura Zorgadvies. Lokale netwerken, rondom de huisartsenpraktijk maken samen afspraken in een online meeting en kunnen daarna snel van start.
De patiënt bepaalt wie er toegang krijgt, waardoor aan privacy wet-en regelgeving wordt voldaan. OZOverbindzorg is géén extra dossier!

Wat levert OZOverbindzorg jou als professional op?

OZOverbindzorg is in Nederland al breed geïmplementeerd en de ervaringen elders in den lande leren dat het gebruik ervan ervoor zorgt dat professionals meer tijd kunnen besteden aan zaken die er toe doen, zoals direct patiëntcontact. Het geeft hen bovendien meer voldoening en werkplezier. Ze krijgen meer overzicht van de zorg en ondersteuning van de patiënt. En ze hebben de middelen om meer proactief in plaats van reactief te werken, wat bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg en ondersteuning. Voor de patiënt en mantelzorger betekent het meer regie, minder dubbelingen en het geeft hen meer rust te weten dat de zorg goed afgestemd is.

Doe je mee?

Deelname betekent het volgende:
1. Binnen de huisartsenpraktijk coördineert één medewerker de start en implementatie van OZOverbindzorg (vaak een POH of praktijkmanager), hij/zij maakt de afspraken met Mura Zorgadvies en is het eerste aanspreekpunt.
2. Digitale startbijeenkomst (1u) met vertegenwoordiging van iedereen in het lokale netwerk bij kwetsbare ouderen (huisartsenzorg, thuiszorg, sociaal domein, apotheek).
3. Training via webinar (1u) voor thuiszorgteams en POH/assistentes.
4. Start OZOverbindzorg: inclusie van kwetsbare patiënten.
5. Evaluatie (telefonisch of online) na 3 weken, 2 en 6 maanden.

Wat levert het je op?

• Meld je nu aan en ontvang een vacatievergoeding voor deelname aan de bijeenkomsten.
• Verbetering van de samenwerking door betere informatie-uitwisseling en communicatie tussen alle betrokkenen in het netwerk van de (kwetsbare) oudere.
• Dit zorgt voor beter overzicht op de zorg en efficiënter werken.
• Doordat de patiënt en mantelzorger centraal staan in OZOverbindzorg vergroot hun eigen regie.

Waar kun je aanmelden of meer informatie krijgen?

Neem contact op met Suzan Buitenhuis suzanbuitenhuis@mura.nl | 06-13828732 van Mura Zorgadvies

< Terug naar het overzicht