sluiten

Caspir Module 6

maandag
11
december

Namens Zorggroep Gelders Rivierenland nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst ten behoeve van de her- certificering van uw behaalde CASPIR-certificaat. 

Programma

Als de vijf modules van CASPIR gevolgd zijn en de cursus met minimaal een voldoende is afgesloten, ontvangt u een certificaat. Dit certificaat is 3 jaar geldig. U komt voor her- certificatie in aanmerking als u minimaal tweemaal in de 3 jaar een opfrismodule van de CASPIR hebt gedaan. Deze opfrismodule wordt de Refresher Course genoemd. Het certificaat kan alleen verlengd worden als in een praktijk zowel een beoordelaar als een uitvoerder aan de eisen voor her- certificering voldoen.

Casuïstiek bespreking volgens een vast sjabloon met als sprekers Marie José Wille of Jeroen Jonker (Kaderhuisartsen), een longarts en een longfunctie-analist, staat tijdens deze avond centraal.

Ter voorbereiding voor deze avond wordt ervan u verwacht dat u een casus voorbereidt, welke moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

1.   Aanlevering in PowerPoint. (volgens format in bijlage)

2.   Patiëntgegevens geanonimiseerd.

3.   Bestaande uit een anamnese (met voorgeschiedenis), lichamelijk onderzoeksgegevens (indien van toepassing) en verdere onderzoeksgegevens.

4.   Spirometrie met flow- volumecurve en volume- tijdcurve, parameters (FVC, FEV1, PEF en FEV1/FVC) en liefst de parameters van de pogingen pre- en post voor het beoordelen van de herhaalbaarheid.

5.   Tenslotte, indien van toepassing, één of meerdere vragen bij de casus.

**De aangeleverde casuïstiek voor de presentatie mag verouderd zijn (i.v.m. Covid-19 lastig(er) een recent voorbeeld te hebben) en interessante casussen  genieten de voorkeur om de cursus interactief en leerzaam te houden.

Gelieve deze casus voor 1 mei 2023 per e-mail in powerpoint (volgens format in bijlage in de uitnodiging) aan te leveren bij het secretariaat via [email protected]  

Her-certificering

Om in aanmerking te komen voor her-certificering is er een aantal eisen: 

  1. Binnen drie jaar vanaf de einddatum uitgifte certificaat (CASPIR Module 1 t/m 5), minimaal 2 maal het actief volgen van de CASPIR Refresher Course (= module 6) met bijbehorende casuïstiek besprekingen.
  1. Eenmalig in de 3 jaar een portfolio aanleveren met de laatste 8 longfuncties afgenomen in de voorafgaande maand (inclusief beoordelingsformulier ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder) aan de regionale longfunctieanalist ter beoordeling van de kwaliteit en de interpretatie.

Praktische informatie

Datum
maandag 11 december 2023
Tijdstip
19.00u t/m 21.30u
Doelgroepen
Doktersassistente, Huisarts, Praktijkondersteuner
Beschikbaarheid
16 van 25 plaats(en) vrij
Locatie
Volgt
Accreditatie
Wordt aangevraagd
Prijs
€ 80,- Huisarts
€ 60,- POH-S / Assistente
€ 85,- Beoordeling portfolio