sluiten

AVG en Functionaris Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor onze zorggroep betekende dit dat we een Functionaris Gegevensbescherming aan moesten stellen. Deze is bereikbaar via fg@gezondrivierenland.nl. Als gevolg van de AVG hebben we verwerkersovereenkomsten met allerlei partijen afgesloten en een verwerkingsregister opgesteld. Een belangrijke stap was de invoering van een extra beveiligde inlog voor Portavita. Inloggen gaat nu in twee stappen: via een gebruikersnaam en wachtwoord én met een code die zorgverleners via een app ontvangen.

Om de huisartspraktijken te ondersteunen, hebben we diverse documenten beschikbaar gesteld:

Informatieveiligheid: 10 tips

1. Houd wachtwoorden geheim
2. Berg vertrouwelijke informatie op
3. Tijdelijk weg van uw werkplek? Zet uw beeldscherm op slot
4. Verstrek geen vertrouwelijke informatie ongecontroleerd aan derden
5. Gebruik internet en e-mail op een goede manier
6. Pas op voor virussen bij het downloaden van bestanden
7. Gebruik geen illegale software
8. Meld een beveiligingsincident via Triasweb
9. Laat geen mobiele apparatuur slingeren (zoals usb-sticks)
10. Sla gegevens alleen op ons netwerk op