sluiten

Wijziging per 1-1-2022: Contractering voetzorg voor DM ketenpatiënt bij podotherapeut

Per 1 januari verloopt de contractering van medische voetzorg voor diabetes ketenpatiënten bij de podotherapeuten, niet meer de zorggroep. Dit betekent dat de pedicures een samenwerkingsovereenkomst dienen af te sluiten met lokale podotherapeuten en via hen vergoed worden voor de diabetes keten-voetzorg.

De volgende afspraken zijn per 1-1-2022 geldig:

  • Nieuwe diabetes ketenpatiënten die voor voetzorg in aanmerking komen (bij zorgprofiel 2, 3  en 4) worden door de huisarts en POH direct naar de podotherapeut verwezen in Portavita. Per 1 januari kan een verwijzing niet meer naar de pedicure worden gedaan.
  • De podotherapeut stelt een individueel zorgplan op inclusief het aantal behandelingen en verwijst de patiënt door naar een aangesloten pedicure. Dit kan een medisch pedicure zijn of een pedicure met aantekening diabetische voet. Pedicures declareren de behandelingen rechtstreeks bij de podotherapeut waarmee een samenwerkingscontract is afgesloten.
  • Diabetes ketenpatiënten die nooit eerder naar een podotherapeut zijn verwezen maar wel onder behandeling bij de pedicure zijn, worden tijdens de eerstvolgende voetbehandeling (uiterlijk 28 februari) in overleg met de patiënt door de pedicure zelf naar een podotherapeut verwezen (in Portavita).

Alle pedicures, podotherapeuten en huisartspraktijken aangesloten bij de zorggroep zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld. Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons.

Klik hier voor de meest recente lijst met aangesloten podotherapie praktijken.

 

< Terug naar het overzicht