sluiten

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Hieronder leggen we uit wat een GLI inhoudt, voor wie het is en welke voorwaarden er zijn om een GLI vergoed te krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Wat is een GLI?

Een GLI is een programma waarin mensen advies en begeleiding krijgen over:

  • gezonde voeding,
  • gezonde eetgewoontes,
  • gezond bewegen.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op een of meer ziekten hebben die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.


Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI-programma’s (klik hier voor een overzicht van de verschillende programma's). Een programma wordt door de zorgverzekeraar vergoed als het is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM.

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren. 

Binnen zorggroep Gelders Rivierenland is er aanbod voor drie verschillende programma’s: COOL, Beweegkuur en SLIMMER. Alle aanbieders vindt u in het overzicht hieronder. 

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt vast of de verzekerde een GLI kan krijgen en kan de verzekerde dan doorverwijzen naar een GLI-programma. Ook tijdens de GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.

Kan iemand twee keer aan de GLI deelnemen?

In principe is het zo dat een GLI-deelnemer na afronding van zijn GLI opnieuw een nieuwe GLI mag starten. Maar; dit moet wel ingeschat worden als zinvol door de verwijzende huisartspraktijk. En de patiënt moet ook nog voldoen aan de startvoorwaarden voor GLI. De patiënt start dan weer gewoon in les 1 van een GLI.

Kan iemand wisselen van GLI?

Een deelnemer kan binnen het 2-jarige traject switchen van GLI-programma. Hiervoor is wel een nieuwe doorverwijzing nodig. De deelnemer start dan opnieuw in een ander GLI-programma. 

Klik hier voor het overzicht van gecontracteerde GLI-aanbieders 

Bijlage 1: Informatie voor huisarts/praktijkondersteuner bij deelname patiënt aan GLI

Stappenplan Verwijzing GLI